สพม.สระแก้ว เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานระยะ 1 ปี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ มอบหมายให้ เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ รอง ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา  เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว และ นางสาวอุ่นใจ  เทพสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานระยะ 1 ปี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ภาพ  :    นายศิรวิทย์ ซุยซวง

รายงาน : นายศุภเศรษฐ์  พึ่งบัว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว