ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ร่วมยื่นขอรับรางวัลตามโครงการฯ

ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ร่วมยื่นขอรับรางวัลตามโครงการฯ ดังนี้
๑. โครงการค้นหาคนดีตามรอยพ่อรัชกาลที่ ๙ (ปีที่ ๕) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นได้
๒. โครงการ One Teacher One Product (ปีที่ ๓) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นได้
๓. โครงการ One School One Product (ปีที่ ๒) เพื่อค้นหาสถานศึกษาที่มีผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ให้เป็นแนวทางในการสร้างผลงานที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้เรียน
๔.โครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น (ปีที่ ๓) เพื่อค้นหาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพ “กิจกรรมการออกกำลังกาย OTEP – SAKAEO For Health” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประเมินตามโครงการดังกล่าว สามารถสมัครได้โดยตรงที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๗-๔๒๕๓๙๐ , ๐๖๖-๐๔๒๘๗๗๑ รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ และเพจประชาสัมพันธ์ สพม.สระแก้ว

Pisut Kitisriworapan
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว รายงาน

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว