ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด สพฐ.

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จำนวน 11 สายงาน (88 อัตรา)
  • โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
  • รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต https://obec.thaijobjob.com (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565
  • รายละเอียดตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว