“โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได้ร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพรหมมหาราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่องค์กรต่อไป

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว