สพม.สระแก้ว จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาคณิตศาสตร์ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าสอบแข่งขัน ซึ่งนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และจะประกาศผลสอบแข่งขันในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธิเข้าสอบแข่งขันระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ต้องขอขอบคุณนางจุฑามาศ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบแข่งขันครั้งนี้

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว