ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นำคณะข้าราชการทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญาณตนข้าราชการที่ดี

วันจันทร์ที่  4  เมษายน 2565  เวลา 8.00 น.  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นำคณะข้าราชการทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญาณตนข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว