สพม.สก รายงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ร.ท.สุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม และนายจำเนียร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา เข้าร่วมประชุมการติดตามและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” โดยได้นำเสนอผลการประชุมต่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ และห้องประชุมสำนักนวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพ : คณิน บัวบุญ
รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว