สพม.สระแก้ว ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2564

              เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถาศึกษา
ศึกษาสัญจรครั้งที่ 2/2564 พร้อมติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และมอบแนวทางหรือทิศทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนในทุกๆเรื่องโดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาในเรื่องของสมรรถนะ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว และเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมทัพพิท โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว
ภาพ : ปชส. รร.ทัพพระยาพิทยา
เรียบเรียง : นางสาวราตรี ลีพรมมา
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว