สพม.สระแก้ว ร่วมรับชมรายการ “พุธ เข้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 47/2564

           วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้แทน ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมรายการ “พุธ เข้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 47/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน การบริหารการพัฒนาการศึกษา การขยายเวลาการเปิดเรียน On-site และนโยบาย ข้อราขการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ภาพ : นายคณิน บัวบุญ
เรียบเรียง : นางสาวราตรี ลีพรมมา
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว