สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดเนื่องจากได้รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว”

Read more

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.คงทัศษณ์ คงเมือง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม

                   

Read more

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

                   

Read more

สพม.สระแก้ว เข้าร่วมภารกิจที่ 2. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (ลงพื้นที่ 6 คณะ)

Read more

ปฏิทินการดำเนินงาน