สพม.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระแก้ว (โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัคลาภิเษก) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน Onsite ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภา

Read more

สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read more

ปฏิทินการดำเนินงาน