ลงพื้นที่ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทัพราชวิทยา

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ,นายทองพูน ใจประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ,นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทัพราชวิทยา

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว