สพม.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานนโยบายการพัฒนาการศึกษาฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม. สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณพศ. 2566-25730 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาหลักของจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน
โดยมีเรื่องเสนอในที่ประชุม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2. การประสานนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ
พ.ศ 2565 และปีงบประมาณ พศ. 2566-2570 และเรื่องเพื่อพิจารณา การจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ภาพ : นางจันทิมา นกอยู่
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว