ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม. สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการฯ กพฐ. กล่าวรายงาน และนายสนิท ขาวสะอาด ผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับ ในการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พ.ย. 64 เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
ภาพ/รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว