เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนทัพพระยาพิทยา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะ ร่วมชมพิธีเปิดงานตามรอยปราสาทศิลา ปราสาทสด๊กก๊อกธม ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งในพิธีเปิดดังกล่าว มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนทัพพระยาพิทยา โดยมีนายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมในครั้งนี้
เครดิต
ตัดต่อ : นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว