ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ”โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่” พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้อง 1103 อาคารสุชาติอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
[envira-gallery id=”655″]

ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว