หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววนิดา ทัศนชัยสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วนิดา แสงดาวแห่งศรัทธาda-dada18@hotmail. com098-2622035
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว