สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU)

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว (โครงการเขตสุจริต) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสุจริตให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน โดยมีเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผอ.สพม.สระแก้ว และนายสีดา เทียบอุ่น รอง.ผอ.สพม.สระแก้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว

ดูภาพทั้งหมดได้ที่….คลิก
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว