สพม.สระแก้ว เข้าแถวเคารพธงชาติฯ

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้แทนกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ และสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัยรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลเขตพื้นที่การศึกษาป้องกันเขตพื้นที่สุจริต และพบปะพูดคุย แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดย ผอ.สพม.สระแก้ว ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเน้นย้ำการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมรับ ปรับเปลี่ยน สู่วิถีคุณภาพ “SAKAEO MODEL”
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง

 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่…คลิก

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว