สพม.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดสรรโควตาในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
     โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ภาพ : ณัชน์รินดา นาเมือง
รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว