สพม.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษา2564 และแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ตามโครงการของสำนักงาน สกสค. จ.สระแก้ว จำนวน 15 คน ดังนี้
1. โครงการค้นหาคนดีตามรอยพ่อรัชกาลที่ 9 (ปีที่ 4) จำนวน 7 คน
2. โครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพดีเด่น (ปีที่ 2) จำนวน 4 แห่ง
3. โครงการ One Teacher One Product (ปีที่ 2) จำนวน 2 คน
4.โครงการ One School One Product จำนวน 2 คน
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว