สพม.สระแก้ว เข้าร่วมงาน“ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วยเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผอ. สพม.สระแก้ว นายสีดา เทียบอุ่น รองผอ. สพม.สระแก้ว และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และร่วมรับชมกิจกรรมการแสดง “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์การใช้ผ้าไทยและจัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแสดงฯ และร่วมเดินแสดงแบบผ้าไทย ประเภทผ้าไหม ร่วมกับผู้แทนจากสพม.สระแก้วและหน่วยงานราชการในจังหวัดสระแก้ว

# รับชมภาพทั้งหมดได้ที่…คลิก

ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว