สพม.สระแก้ว เข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี”งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาจังหวัดสระแก้ว” และจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วยเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผอ. สพม.สระแก้ว
นายสีดา เทียบอุ่น รองผอ. สพม.สระแก้ว และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และร่วมรับชมกิจกรรมการแสดง “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์การใช้ผ้าไทยและจัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแสดงฯ
ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอขอบคุณโรงเรียนสระแก้ว ซึ่งเป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพม.สระแก้ว นำทีมโดย ผอ.จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มุ่งสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”ซึ่งการจัดนิทรรศการ
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเทศกาลประจำปีฯ

ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว