สพม.สระแก้ว ศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพการบริหารฯ ณ รร.บึงกาฬ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โดยโรงเรียนบึงกาฬเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเรียนทั่วไปในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นคณิตศาสตร์และภาษา และการเรียนทั่วไปช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School ) และโครงการ Buffer School
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว