สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET รร.สระแก้ว

      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว
      ในการนี้ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว และคณะ ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียน เจ้าหน้าที่คุมสอบและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการสอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งสนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพม.สระแก้ว ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
      สพม.สระแก้ว ขอขอบคุณ ผอ.จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดสอบในครั้งนี้
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว