สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ รร.ท่าเกษมพิทยา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผอ.ร.ร.ท่าเกษมพิทยา นายภัทรพงศ์ ถาวรพา รองผู้อำนวยการ รร.ท่าเกษมพิทยา และนายรวิศุทธ์ จันทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนและให้คำปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อของนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ในการนี้ นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผอ.ร.ร.ท่าเกษมพิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ร่วมตรวจเยี่ยมจุดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพม.สก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ อาคารศูนย์เตือนภัยโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ภาพ : นางจันทิมา นกอยู่
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว