สพม.สระแก้ว ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นางอรอนงค์ บุญมี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมี นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
ภาพ : นางอรอนงค์ บุญมี
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว