สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว และนางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพมสระแก้ว ได้แก่ 1. โรงเรียนซับม่วงวิทยา 2. โรงเรียนวังไพรพิทยาคม เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังกล่าว
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ในครั้งนี้ และรับฟังการบริหารการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมาตรการหลังเปิดภาคเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ และปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุม เทพหัสดิน โรงเรียนวังไพรพิทยาคม

ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว