สพม.สระแก้ว ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “สระแก้วโมเดล”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รอง ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมในครั้งนี้

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว