สพม.สระแก้ว ร่วมติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รร.อรัญประเทศ

             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว ร่วมติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ บึงบัว ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการการติดตาม นางสาวศศิร์ภัทร์ พิพัฒนธนพงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สตผ. นางสาวอัญชลี ไหมทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สตผ. ในการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โรงเรียนในสังกัด สพม.สระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนอรัญประเทศ
              โดยมี นายประสาน เลือดทหาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรัญประเทศ

ท่านสามารถรับชมอัลบั้มภาพทัังหมดได้ที่….คลิก

ภาพ : นางจันทิมา นกอยู่
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว