สพม.สระแก้ว ยินดีต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ


วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สมพ.สก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ได้แก่ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด 2.โรงเรียนคุณภาพ 3. อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ 4. ความปลอดภัยสถานศึกษา 5. หนี้สินครู เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้บริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่…คลิก

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว