สพม.สระแก้ว ประเมินห้องเรียนพิเศษฯ รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานประเมินห้องเรียนพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสให้มีสมรรถนะสูง ได้เรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพตามหลัก SAKAEO MODEL โดยมี คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ ผู้แทนกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิจารณาประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ภาพ : ปชส.รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม
รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง

ปฏิทินการดำเนินงาน

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว