สพม.สระแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ MOE SAFETY CENTER ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 / 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธาน
ในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE SAFETY CENTER ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมีนายสีดา เทียบอุ่น รองผอ.สพม.สระแก้ว นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการ ศึกษาชำนาญการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมรับ ปรับเปลี่ยน สู่วิถีคุณภาพ “SAKAEO MODEL”
ภาพ : นายคณิน บัวบุญ
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว