สพม.สระแก้ว ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่1/2564 เพื่อรับมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี รร.ท่าเกษมพิทยา
ดูภาพทั้งหมดได้ที่ เพจประชาสัมพันธ์ สพม.สระแก้ว
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว