สพม.สระแก้ว ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและสนามสอบฯ

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รอง.ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผอ.สพม.สระแก้ว ผู้แทนกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางและวิธีดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบและสนามสอบ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีสนามสอบท้้งหมด 13 สนามสอบ ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

รับชมอัลบั้มภาพทั้งหมดได้ที่…คลิก

ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง

 

 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว