สพม.สระแก้ว ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)


สพม.สระแก้ว ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว