สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เป็นการตอบคำถามชิงรางวัล “วงล้อมหัศจรรย์” โดยการ Live สด ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมี นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และผู้แทน/กลุ่มหน่วย เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่ให้การสนับสนุนของรางวัลสำหรับเด็กๆที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี
ภาพ : คณิน บัวบุญ
รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว