สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์”

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผอ.สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะ ร่วมเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว