สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 4 ศูนย์ประชุมอินแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครูและผู้ฝึกซ้อมนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจขอให้ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานที่มีคุณภาพสืบไป

ภาพ : โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว