สพม.สระแก้ว กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่17 มกราคม 2565

วันที่จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้แทนกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ และสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัยรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันเขตพื้นที่สุจริต” และพบปะพูดคุย แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ผอ.สพม.สระแก้ว ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ภาพ : คณิน บัวบุญ
รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว