สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย รร.ท่าเกษมพิทยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารการจัดการสถานศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย คณะครูโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารการจัดการสถานศึกษา โดยมี ผู้บริหาร รองผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ และพาคณะเดินเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพ : นายสิทธิกร แก้วเมฆ
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว