สพม.สก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สระแก้ว โมเดล”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ในการนี้ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพม.สก มอบหมายให้ ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผอ.รร.สระแก้ว นำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งสมรรถนะผู้เรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” นายประสาน เลือดทหาร ผอ.รร.อรัญประเทศ นำเสนอข้อมูลนักเรียนตกหล่น”พาน้องกลับบ้าน”และนางสาววันฤดี สำราญสุข ผอ.รร.คลองน้ำใสวิทยาคาร นำเสนอข้อมูล “โคกหนองนา โมเดล” นำเสนอต่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ว่าที่ร้องตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1,2 ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการขับเคลื่อโรงเรียนคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสให้มีสมรรถนะสูง ได้เรียนรู้แบบ “Active Learning” ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพ
ตามหลัก”SAKAEO MODEL”
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว