สพม.สก ประชุมผอ.สถานศึกษา ประจำเดือน ต.ค. ครั้งที่2/2564

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สมพ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
[robo-gallery
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว