ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว