รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ การจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิชาการ การจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายอัมพรพินาสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสระแก้ว และในเวลา 13.30น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมงาน “เวทีศักยภาพครูและผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายอัมพร พินาสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว

ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว