รมว.ศธ ส่งมอบรถราชการ ให้แก่สพม.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบรถตู้โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้แก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งมอบต่อสพม.สระแก้ว
โดยมี ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ นายสีดา เทียบอุ่น รองผอ.สพม.สระแก้ว คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับมอบรถราชการ ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว