ภารกิจ ผอ.สพม.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางจุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ขอบคุณภาพข่าว :
นายศิรวิทย์ ซุยซวง (ประชาสัมพันธ์ สพม.สระแก้ว)

ปฏิทินการดำเนินงาน

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว