พิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมมอบของขวัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ภาพ : คณิน บัวบุญ
รายงาน : ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว