ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการวัดระดับทางภาษาสำหรับข้าราชการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ”

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการวัดระดับทางภาษาสำหรับข้าราชการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ” พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการวัดระดับทางภาษา (CEFR) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนอรัญประเทศ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 6 โรงเรียนอรัญประเทศ

ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอขอบคุณ ผอ.ประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ และบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้


รับชมภาพทั้งหมดได้ที่…คลิก

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว