ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รร.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานนพิธีแสดงมุทิตาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ คุณครูสุรัชเกล้า ทองอ่อน คุณครูสุรศักดิ์ อ่อนทองคำ คุณครูมงคล สำเริศรัมย์และคุณครูจันทรา เสาวดี ครูผู้สอนโรงเรียนสระแก้ว เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาตลอดอายุราชการ และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ แรงกาย แรงใจ และสร้างคุณงามความดีงามให้กับหน่วยงานไว้มากมาย ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม โดยมี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ผู้อำนวยโรงเรียนสระแก้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว

เครดิต : ภาพโรงเรียนสระแก้ว/หลังเลนส์สระแก้ว
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว